dr Anna Fornalczyk-Lipska

 • Stanowisko: adiunkt
 • Zakład Semiotyki
 • Pokój: 1.049
 • E-mail: a.fornalczyk@uw.edu.pl
 • Dyżur: poniedziałek 12.15-13.15, wtorek 10.30-11.30 (po umówieniu się)

Aktualizacja: Mar 4, 2019 @ 08:48

Stopnie naukowe
 • magister lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski, rok 2004
 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa angielskiego, Uniwersytet Warszawski, rok 2009
Zainteresowania naukowe
 • onomastyka literacka
 • literatura dziecięca
 • translatoryka
Doświadczenie dydaktyczne
 • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej
 • Warsztaty językowo-tłumaczeniowe
 • Warsztaty tłumaczeniowe pisemne
 • Tłumaczenie tekstów kultury
 • Tłumaczenie tekstów literackich
 • Kulturowe uwarunkowania literatury dziecięcej
 • Przekład literatury dziecięcej
 • Seminarium magisterskie
Doświadczenie zawodowe
 • od 2010 – adiunkt w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW
Doświadczenie organizacyjne
 • GLOBE 2006: Communicating across age groups: Age, language and society (ILS)
Referaty wygłoszone na konferencjach międzynarodowych:
 • 28 V 2017 Humorousness/Seriousness Dichotomy in Language, Culture and Literature (Siedlce)
 • 20-22 V 2017 April Conference Fourteen (Kraków)
 • 16-18 VI 2016 Horrible Histories? Children’s Lives in Historical Contexts (London)
 • 6-8 VI 2016 The 7th Conference on Childhood Studies: Childhood in Everyday Life (Turku)
 • 19-21 V 2016 The Child and the Book Conference: Children’s Literature and Play (Wrocław)
 • 7 IV 2016 Pedagog, nauczyciel, doradca, terapeuta w sytuacji zróżnicowania kulturowego (Poznań)
 • 17 III 2016 Przekład literacki dzisiaj i jutro (Warszawa)
 • XI 2014 Linguistics Beyond and Within (Lublin)
 • IX 2014 War and words (Wrocław)
 • VIII 2013 International Research Society for Children’s Literature (Children’s Literature and Media Cultures, Maastricht)
 • III 2013 Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y juvenil  (¿Me traduces una historia?: la traducción en ámbito infantil y juvenil; Bolonia/Forli)
 • X 2011 The Body in Language: Lexicon, Metaphor, Grammar and Culture (Warszawa)
 • IX 2011 International Conference on Onomastics “Name and Naming”. Multiethnic Connections in anthroponymy (Baia Mare)
 • VI 2011 Literature. Children. Time (Lwów)
 • IV 2011 Mody w literaturze i kulturze popularnej (Olsztyn)
 • II 2008 ISSCL Sixth Annual Conference: What do we tell the children? (Dublin)
 • IX 2007 Translation and Intrepreting in the 21st century: mission and challenges (Wilno)
 • IX 2007 Imago Mundi (Warszawa)
 • IX 2006 GLOBE: Communicating across age groups: Age, language and society (Warszawa)
 • VI 2006 Humor – teoria, praktyka, zastosowania (Piotrków Trybunalski)
 • XI 2005 Imago Mundi – Językowy obraz świata w oryginale i w przekładzie (Warszawa)
Wykłady gościnne
 • współczesne kierunki badań nad literaturą dziecięcą i młodzieżową – University of Illinois, Chicago 2014
 • polska literatura dziecięca – University of Arizona, Tucson 2014
 • nazwy własne a przekład – Spotkanie Studenckiego Koła Naukowego Translingua, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa 2013
 • kulturowe aspekty baśni; książki obrazkowe i ilustracje – Universidad de Vigo, Hiszpania, program wymiany nauczycieli akademickich Erasmus STA 2012
 • literatura dziecięca: wstęp, gatunki – Universidad de Vigo, Hiszpania, Erasmus STA 2011
Stypendia
 • 2014 Stypendium Fundacji Kościuszkowskiej (University of Arizona)
 • 2008, 2009 Stypendium Internationale Jugendbibliothek (Monachium)
 • 2002/2003 DAAD Stipendium (Universität Heidel­berg)
Inne
 • od X 2013 – opiekun praktyk tłumaczeniowych
 • koordynator przedmiotu Warsztaty Językowe (II rok, II język angielski; 2005-2007)