Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych

 • zeldowicz_giennadijStanowisko: Profesor nadzwyczajny; Kierownik Zakładu Semiotyki
 • Zakład Semiotyki
 • Pokój: 1.049
 • E-mail: g.zeldovych@uw.edu.pl
 • Dyżur: środy 15.00-16.00

Aktualizacja: Paź 11, 2019 @ 11:35

Stopnie naukowe
 • magister filologii rosyjskiej, Uniwersytet w Charkowie (Ukraina), 1986
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo rosyjskie, Uniwersytet w Charkowie, 1990
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo rosyjskie, Zaoczny Pedagogiczny Uniwersytet w Moskwie, 1999
Zainteresowania naukowe
 • Semantyka leksykalna
 • Struktura komunikatywna wyrazów i zdań
 • Semantyka i pragmatyka kategorii morfologicznych (aspekt, przypadek, strona).
Doświadczenie dydaktyczne
 • Wstęp do językoznawstwa
 • Leksykologia a leksykografia rosyjska
 • Morfologia rosyjska
 • Słowotwórstwo rosyjskie
 • Składnia rosyjska
 • Proseminarium naukowe
 • Seminarium magisterskie „Aspektologia rosyjska”
 • Seminarium magisterskie „Współczesna socjolingwistyka”
 • Seminarium magisterskie „Rosyjski a polski językowy obraz świata”
 • Wykład autorski „Lingwistyczne aspekty tłumaczenia”
 • Wykład monograficzny „Komunikatywne typy informacji lingwistycznej”
 • Wykład monograficzny „Wprowadzenie do współczesnej semantyki i pragmatyki”
 • Wykład monograficzny „Znaczenie w języku”
Staże naukowe i granty (w innych jednostkach nauki):
 • Uniwersytet Warszawski (Katedra Lingwistyki Formalnej), kwiecień-maj 1997, marzec 1998
 • Grant Instytutu Otwartego Społeczeństwa w Pradze (1997-1998)
Wykłady gościnne:
 • Uniwersytet Warszawski, maj 1997; marzec 1998
Nagrody:
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu I stopnia, 2003
Skip to content