Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

mgr Krzysztof Jeleń

Aktualizacja: Lut 28, 2020 @ 13:59

Stopnie naukowe:

  • magister lingwistyki stosowanej, specjalizacja nauczycielsko-tłumaczeniowa, Uniwersytet Warszawski, praca magisterska pod kierunkiem dr Anny Głogowskiej w roku 2017
  • opiekun naukowy na studiach doktoranckich: prof. Gennadij Zeldowicz

Zainteresowania naukowe:

  • przekład literacki,
  • poezja Wisławy Szymborskiej,
  • glottodydaktyka,
  • tłumaczenia ustne,
  • fonetyka,
  • semantyka

Doświadczenie dydaktyczne:

  • Nauczanie języka polskiego jako obcego w fundacji „Ocalenie” w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

  • Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku przedszkolnym w P 178 i 180 w Warszawie
Skip to content