02/16/18

dr Asuka Matsumoto

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Przekładem Pisemnym
Pokój 1.047
Telefon +48 22 55 26069
E-mail a.matsumoto(at)uw.edu.pl
Dyżury poniedziałki 11.15-12.15; wtorki 11.00-12.00 (wt. po wcześniejszym umówieniu się)

Stopnie naukowe:

 • doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa przyznany w Ecole dotorale V „Concepts et Langages” na Uniwersytecie Paris-Sorbonne (Paris IV) na zasadzie co-tutelle de thèse (współpromotorstwa doktoratu) w ramach umowy z Wydziałem Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, rozprawa pt. „Typologie des constructions verbales à prédicat complexe : composition verbale en japonais et préverbation en polonais”, promotorzy prof. UW/UJ dr hab. R. Huszcza & prof. dr hab. A. Lemaréchal, 2016
 • magister językoznawstwa ogólnego, kierunek językoznawstwa słowiańskiego (polskiego i rosyjskiego), Uniwersytet Paris-Sorbonne (Paris IV), 2008 (praca magisterska: „La préverbation par prze- en polonais et la composition verbale en japonais comme un procédé équivalent sous la notion de 'prédicat complexe'”)
 • ancien élève de l’Ecole normale supérieure Ulm (trzyletnie studia od 2005 r. po konkursie międzynarodowym w zakresie nauk humanistycznych), specjalizacja językoznawstwa rosyjskiego i indoeuropeistyki

 

Zainteresowania naukowe:

 • językoznawstwo kontrastywne (japońsko-polskie/francuskie)
 • językoznawstwo porównawczo-historyczne
 • typologia języków w zakresie słowotwórstwa czasownikowego
 • leksykografia polsko/francusko-japońska
 • translatoryka polsko/francusko-japońska
 • terminologia językoznawcza i jej historia w zakresie translatoryki

 

Doświadczenie dydaktyczne:

w Polsce:

 • praktyczna nauka języka japońskiego
 • warsztaty językowo-tłumaczeniowe (japońskiego)
 • wstęp do literatury japońskiej

we Francji:

 • językoznawstwo ogólne i porównawcze
 • różnorodność językowa i typologia
 • struktura i system kilku języków naturalnych: japoński oraz polski
 • praktyczna nauka języka japońskiego

 

Doświadczenie zawodowe:

 • adiunkt, ILS, od r. 2016
 • chargé de cours języka japońskiego, ECLA, Ecole normale supérieure Ulm, 2011-2016
 • répétiteur języka japońskiego, Département Japon, INALCO, 2013/2014
 • ATER (Attaché Temporaire d’Enseignement et de Recherche), UFR Langue Française, Paris IV, 2011-2013
 • allocataire-moniteur, UFR Langue Française, Paris IV, 2008-2011

 

Wybrane referaty wygłoszone na konferencjach:

 • 13.06.2017 VIII Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Wzajemność w języku japońskim i opis leksykograficzny członu -ai- jako jednostki złożenia czasownikowego (日本語における相互性と複合動詞要素「あい」の辞書的記述について)”
 • 19-20.11.2016: konferencja JSHL 6 (annual meeting of Japan Society for Historical Linguistics), Fukuoka, referat zatytułowany „ロドリゲス『日本大文典』における複合動詞とparticulaの関係性について (O związku między czasownikami złożonymi a pojęciem particula w Arte da lingoa Iapam (1604-08) autorstwa J. Rodrigueza)”
 • 29.06.2016: VII Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Neutralizacja opozycji przechodniości drugiego członu japońskich czasowników złożonych (日本語複合動詞後項における動詞の自他の中和)”
 • 10-11.06.2016: Sympozjum międzynarodowe „To commemorate the 130th anniversary of the birth of great man of letters – Tanizaki Jun’ichirō”, UMK, referat zatytułowany „文芸翻訳における日本語複合動詞・ポーランド語接頭辞付き動詞の対照研究 ― 谷崎潤一郎『春琴抄』を通して(Studia porównawcze japońskich czasowników złożonych i polskich czasowników przedrostkowych w tłumaczeniu literackim – na przykładzie Shunkinshō autorstwa Jun’ichirō Tanizakiego”
 • 22.06.2012: III Sympozjum „Wokół projektu wielkiego słownika japońsko-polskiego”, Pracownia Leksykografii Polsko-Japońskiej Polonistyki UW, referat zatytułowany „Próba opisu czasowników złożonych jako jednostek hasłowych w japońskich słownikach jedno- i dwujęzycznych: uchi/buchi_V2
 • 10.03.2012: Colloque international de linguistique japonaise « 新しい日本語Langue japonaise en mutation », Uniwersytet Paris-Diderot (Paris VII), referat zatytułowany „複合動詞前項における「打(う/ぶ)つ」の音便化と語構成 (Alteracja fonologiczna i właściwości słowotwórcze czasowników ‘utsu/butsu’ użytych jako pierwszy element słowotwórczy kompozycji czasownikowej)”
 • 10-15.05.2011: AFLiCo 4 (4ème Colloque international de l’Association Française de Linguistique Cognitive), Laboratoire DDL, Lyon, referat zatytułowany „Polish verbal prefixation by prze- and Japanese V-V compounding by -sugiru/-sugosu in a typological perspective: from Path expressions to complex motion event structures”
 • 05-06.11.2010: IV International Workshop ISTY (Information Structuring and Typology), CNRS Fédération TUL (Typologie et Universaux Linguistiques), referat zatytułowany „Ga/Wa as a Focus strategy in Japanese

 

Staże naukowe:

 • Uniwersytet Warszawski, Polonistyka, 2008-2011 (trzy semestry letnie)
 • Uniwersytet Warszawski, Polonistyka, 2007/2008 (semestr zimowy)
 • Uniwersytet Warszawski, Polonicum (staż językowy, poziom zaawansowany), sierpień 2007
 • Uniwersytet w Aix-en-Provence (Aix-Marseille Université), 2002/2003

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies