dr Katarzyna Stachowiak

Stanowisko wykładowca
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 00.090
E-mail km.stachowiak(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 13:00-14:00; poniedziałki 18:30-19:30

Wykształcenie:

 • magister,
 • magister inżynier architekt

 

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Szkolenie z narzędzi CAT: Trados, Poznań, 06.05.2015,
 • Szkolenie z tłumaczenia tekstów technicznych, Poznań, 19.05.2015,
 • Szkolenie DG SCIC dla nauczycieli tłumaczenia: „Testy. Organizacja lekcji/sesji szkoleniowych”, Warszawa, 15-16.01.2015.

 

Zainteresowania naukowe:

 • badania nad przekładem ustnym i pisemnym
 • psycholingwistyka i psycholingwistyczne aspekty badań nad przekładem
 • przetwarzanie wielomodalne
 • obciążenie poznawcze (szczególnie: w przekładzie)
 • pozajęzykowe aspekty tłumaczenia
 • nauczanie tłumaczenia

 

Doświadczenie dydaktyczne:

 • tłumaczenie konsekutywne
 • tłumaczenie liaison
 • tłumaczenie a vista
 • tłumaczenie techniczne (pisemne)
 • tłumaczenie naukowe i medyczne (pisemne)
 • tłumaczenie tekstów unijnych (pisemne)
 • TEFL na poziomie uniwersyteckim

 

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • od 2011 roku – praca jako tłumacz ustny (konferencyjny) i pisemny
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych podczas: Third Ph.D. Course in Translation Processes Research, Copenhagen Business School, 2013
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych: „Co to jest eye-tracking i co ruchy oczu mówią o rozumieniu języka?” at Poznańska Noc Naukowców 2014, z dr Agnieszką Lijewską and mgr Bartoszem Brzozą,
 • prowadzenie warsztatów okulograficznych: „Mam oko na język", Poznański Festiwal Nauki i Sztuki 2014, z dr Agnieszką Lijewską,
 • współorganizowanie sesji tematycznej na konferencji: Poznań Linguistic Meeting 2015, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer Wietrzny

 

Aktywny udział w konferencjach naukowych:

 • StuTS 51 in Stuttgart, 2012 (prezentacja: Attention bottleneck in simultaneous interpreting),
 • 11th International Symposium of Psycholinguistics, Tenerife, 2013 (poster: Numerical data processing in simultaneous interpreting: Does visual input facilitate the process?, z mgr Pawłem Korpalem),
 • Rola Tłumacza i Przekładu w Epoce Wielokulturowości i Globalizacji, Warszawa, 2013 (prezentacja: Simultaneous interpreting as time-constrained multitasking: A study on dual-task management in interpreters and bilinguals; are linguistic or attention and memory skills unique for professional interpreters?),
 • Mówienie w Języku Obcym III: Perspektywa Psycholingwistyczna i Socjolingwistyczna, Konin, 2013 (prezentacja: Simultaneous interpreting and translating as multitasking: Attention management in interpreters and translators),
 • Język w Poznaniu, Poznań, 2013  (prezentacja: Mental tongue slips – production errors without uttering a word: A study on interpreters and translators),
 • IV Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental, Barcelona, 2013 (prezentacja: Simultaneous Interpreting as Trained Multitasking),
 • 17th European Conference on Eye Movements, Lund, 2013 (prezentacja: Number processing in simultaneous interpreting: An eye-tracking study, z mgr Pawełem Korpalem),
 • Speech and Gaze in Translation, Copenhagen, 2013 (prezentacja: Google knows better: An analysis of translation assistance tools),
 • Intermedia: The Łódź Conference on Audiovisual Translation and Localization, Łódź 2013 (prezentacja: Do we look or do we listen? Investigating subtitled scenes' perception by means of an eye tracker),
 • Translation in Transition: Between Cognition, Computing and Technology, Copenhagen Business School, 2014 (prezentacja: Exploring decision-making processes in translation and paraphrase: a report on the ParaTrans project, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer-Wietrzny),
 • Young Linguists' Meeting in Poznań, 2014 (prezentacja: More than meets the ear: are facial expressions meaningful for interpreters?),
 • IV Simposi internacional de joves investigadors en traducció, interpretació, estudis interculturals i estudis d'Àsia oriental, Barcelona, 2014 (prezentacja: Visual processing in simultaneous interpreters),
 • 20th International Congress on Palliative Care, Montreal 2014 (prezentacja Adult Attachment Styles Associated with Patient-Doctor Relations in Palliative Care, z dr Iwoną Zaporowska-Stachowiak),
 • ICEAL, Warszawa, 2014 (prezentacja: A Comparative Analysis of Reading Patterns in Interlingual and Intralingual Translation: An Eyetracking Study, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM and dr Marta Kajzer-Wietrzny; How do Simultaneous Interpreters Cope with Numbers in the Fast Speech Condition? An Eyetracking Study, z mgr Pawłem Korpalem),
 • SMYS: Silesian meeting of young scholars, Szczyrk 2014 (prezentacja: Mental Imagery in auditory stimuli processing),
 • didTRAD PACTE, Barcelona, 2014: (prezentacja: Visual materials in simultaneous interpreting),
 • Emotions: PASE 2015 conference, Wrocław 2015 (prezentacja: Emotions reflected in interpreting),
 • Respeaking, Live Subtitling and Accessibility, Rome 2015 (prezentacja: More than meets the ear: Do subtitles matter for the well-educated, speaking hearing impaired?),
 • III Polska Konferencja Eyetrackingowa, Warsaw, 2015 (prezentacja: Niewidoczne gołym okiem, czyli o tym, jak wyobraźnia wzrokowa wspomaga przetwarzanie kognitywne i jak to zmierzyć; Co ruchy gałek ocznych mówią o procesie tłumaczenia ustnego? z mgr Pawłem Korpalem),
 • Poznań Linguistic Meeting 2015, Poznań, 2015 (prezentacja: Similar or different? Cognitive rhythm in translation and paraphrasing, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer Wietrzny),
 • ICEAL 2015, Warsaw (prezentacja: The visual or the aural: Which modality is dominant in simultaneous interpreters?; Simplification in Translation and Paraphrasing; Combining Corpus Linguistics, Key-Logging and Eyetracking Research, z dr hab. Bogusławą Whyatt, prof. UAM i dr Martą Kajzer Wietrzny),
 • 8th EST Congress - Translation Studies: Moving Boundaries, Aarhus, 2016 (prezentacja: Eye movements as correlates of cognitive load in simultaneous interpreting).

 

Realizowane projekty badawcze:

 • kierownik projektu: Foreign language influence on native pronunciation in simultaneous interpreting, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO – 2015/19/N/HS2/03400),
 • wykonawca w projekcie: Numerical data processing in simultaneous interpreting: Eye-tracking studies, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO – 2015/17/E/HS2/03160),
 • wykonawca w projekcie: Para-Trans Research Project – decision process in paraphrase and translation, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO – 2012/07/E/HS2/00661),
 • wykonawca w projekcie: Cognate processing and the structure of the mental lexicon in multilingual speakers - a study of reaction times to visual stimuli and an analysis of eye movements in reading, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO – 2012/07/B/HS6/00487)
 • udział w projekcie: Cognitive role of gesture in the language of congenitally blind and visually-impaired children, finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO – 2011/01/N/HS6/04050).

 

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • członkini Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Tłumaczy Konferencyjnych (Polish Association of Conference Interpreters)

 

Wykłady i warsztaty gościnne:

 • Attention bottleneck in simultaneous interpreting, Copenhagen Business School, 2013
 • The hard work of working memory, Uniwersytet Oslo, 2016
stachowiak

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies