dr Marta Gruszecka

Stanowisko adiunkt
Zakład Badań nad Dyskursem
Pokój 00.092
E-mail ml.gruszecka(at)uw.edu.pl
Dyżury poniedziałki 18:30-19:30, wtorki 13:00-14:00

Stopnie naukowe:

 • 2015 – doktor nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa przyznany na Wydziale Anglistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  ukończenie Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim: Language, Society, Technology & Cognition (tytuł pracy: „Po katastrofie: Polityczne wykorzystanie traumy zbiorowej 11 września 2001 i Smoleńska w dyskursie medialnym”)
 • 2011 – tytuł magistra filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • 2008 – licencjat w zakresie filologii angielskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Zainteresowania naukowe:

 • trauma zbiorowa oraz pamięć zbiorowa
 • krytyczna analiza dyskursu
 • analiza dyskursu publicznego
 • analiza sieci tekstowych

Doświadczenie dydaktyczne:

 • Praktyczna nauka języka angielskiego
 • Fonetyka i fonologia

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • 2015 - "Między interpretacją a kreacją. Negocjowanie znaczeń w (nie)miejscach (nie)pamięci", konferencja zorganizowana przez Muzeum Stutthof oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sekretarz konferencji
 • 2013 - Poznan Linguistic Meeting, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek komitetu organizacyjnego

Udział w projektach badawczych:

 • 2014-2016 Pamięć́ i tożsamość́ w krajobrazie miejskim - Studium przypadku na przykładzie Poznania (NCN, nr 2013/09/B/ HS6/00374)
 • 2016 LIVE’BOT – Projekt artystyczno-badawczy

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 • Populist Discourse Workshop 2016 (Frankfurt/Oder), Małgorzata Fabiszak i Marta Gruszecka, referat „Between populism and civic engagement”
 • Między kreacją a interpretacją 2015 (Sztutowo), referat “Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim Poznania”
 • SLE 2014 (Poznań), Marta Gruszecka i Michał Pikusa, referat “Finding a point of convergence between quantitative and qualitative discourse analysis: adopting graph- based methods in critical discourse analysis”
 • JISSH 2014 (Barcelona) Marta Gruszecka i Michał Pikusa, referat“Using Text Network Analysis in Corpus Studies — A Comparative Study on the 2010 TU-154 Polish Air Force Presidential Plane Crash Newspaper Coverage”
 • AfterShock 2013 (Kopenhaga), referat “A nation coming to terms – analyzing the representation(s) of the 2010 Polish Air Force TU-154 plane crash in Polish press”
 • KICZ WE WSPÓŁCZESNEJ KULTURZE 2013, KUL (Lublin), Marta Gruszecka i Tomasz Michalik, referat “Przyjemne miejsca trudnej pamięci. O kiczu martyrologicznym na przykładzie skansenu w Szymbarku”
 • YLMP 2012 (Poznań), Marta Gruszecka i Tomasz Michalik, referat “Contextualizing and re-contextualizing discourse on the Polish-Ukrainian conflict portrayed by Paweł Smoleński”

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies