mgr Sławomira Kołsut

Stanowisko doktorantka
Pokój 1.050
E-mail

Wykształcenie:

 • magister filologii germańskiej, Instytut Germanistyki UW

Zainteresowania naukowe:

 • glottodydaktyka szczegółowa języków niemieckiego i polskiego jako obcych
 • dydaktyka działaniowa i zadaniowa
 • dydaktyka języków specjalistycznych
 • konstruktywizm glottodydaktyczny
 • neuropedagogika
 • pedeutologia – kształcenie nauczycieli języków obcych

Udział w projektach badawczych:

 • Uczestnik międzynarodowego projektu JASNE – Alles klar! Mehrsprachig handeln mit Erfolg (Uczenie się przez całe życie) (2014-15), partnerzy: Technische Universität Dresden, Multimediales Sprachlernzentrum; fictionfarmer GbR, Berlin; Univerzita Karlova v Praze, ÚJOP, Zeigestelle Liberec; Deutsch-Tschechische Industrie- und Handelskammer, Praha; Niederösterreichische Landesakademie, Sprachkompetenzzentrum, Deutsch-Wagram; Uniwersytet Jagielloński Kraków, Katedra Języka Polskiego jako Obcego, Kraków; Deutsch-Polnische Industrie- und Handelskammer, Warszawa; Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania;

 

Doświadczenie dydaktyczne w ILS UW:

 • nauczanie systemów i sprawności językowych, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • wczesnoszkolne nauczanie języków obcych, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • metodyka nauczania języka niemieckiego, Filologia Niemiecka, Wszechnica Polska
 • glottodydaktyka szczegółowa języka niemieckiego, Instytut Lingwistyki Stosowanej
 • metodyka nauczania języka niemieckiego Filologia Niemiecka, Wszechnica Polska

 

Doświadczenie zawodowe:

 • Autorka podręczników do nauki języka niemieckiego
 • Autorka szkolnych programów nauczania języka niemieckiego

 

Referaty wygłoszone na konferencjach:

 

 1. Gębal P., Kołsut S, Zwischen Fremd-, Zweit- und Muttersprache. Modelle der Lehrerausbildung der Minderheitensprachen in Polen am Beispiel des Deutschen, 3. Jahrestagung des Forschungszentrums Deutsch in Mittel-, Ost- und Südeuropa (Fz DiMOS) , Uniwersytet Regensburg 29- 30 09.2016, Regensburg
 2. Kołsut S., Kijoch A., Projektowanie zadaniowego nauczania języka polskiego jako obcego dla potrzeb zawodowych. Projekt JASNE-alles klar!, 03-04-06.2016 Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina, Frankfurt a/Oder
 3. Kołsut S., Kijoch A., Nauczanie języka polskiego dla potrzeb zawodowych. Europejski projekt „JASNE – Alles klar!”, Uniwersytet Łódzki, 13-14.05.2016 Łódź
 4. Kołsut S., Kalita M., The task-based approach to teaching different age groups - neurobiological perspective. Universidad Autonoma de Granada, 28-29.04.2016 Granada
 5. Gębal P., Kołsut S., El enfoque por tareas en la teoría y práctica de la enseñanza de las lenguas extranjeras en Polonia, Universidad Autonoma de Granada, 28-29.04.2016 Granda
 6. Kołsut S., Kalita M., Podejście zadaniowe w kształceniu językowym uczniów w różnym wieku z perspektywy neurobiologicznej. Prezentacja koncepcji dwóch projektów badawczych, 15-16.04.2016 Warszawa
 7. Gębal P., Kołsut S, Der berufsorientierte studienbegleitende DaF-Unterricht im Kontext der Mehrsprachigkeitsbiographien der Lernenden. Die Ergebnisse der quantitativ-qualitativen Sprachbedarfsanalysen in Osteuropa, Uniwersytet Regensburg 20-21.03.2016, Regensburg
 8. Kołsut S., Kijoch A., Nauczanie języków obcych dla potrzeb zawodowych. Profile kompetencji językowych w komunikacji specjalistycznej, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, 16-17.10.2015
 9. Gębal P., Kołsut S, Der berufsorientierte DaF-Unterricht in Mitteleuropa. Erwartungen des Arbeitsmarktes –fachsprachliche Kompetenzprofile – multimediale Lehrmaterialien, Uniwersytet Regensburg 3.10.2015, Regensburg
 10. Gębal P., Kołsut S., Zur Handlungsorientierung des Berufssprachenunterrichts in Mitteleuropa. Von den Bedarfsanalysen des Arbeitsmarktes zu den berufsspezifischen Sprachkompetenzprofilen für Deutsch als Fremdsprache, Eötvös-Lorand-Universität, 03.10.2015 Budapeszt,
 11. Gębal P., Kołsut S, Der berufsorientierte DaF-Unterricht  in Mitteleuropa. Erwartungen des Arbeitsmarktes – fachsprachliche  Kompetenzprofile -  multimediale Lehrmaterialien  XII Międzynarodowy Kongres Germanistów, Tongji Universit Shanghai, 23-30.08.2015 Shanghai,
 12. Kołsut S., Kijoch A., O lepsze jutro studiów polonistycznych w świecie, Uniwersytet Jagielloński, 18-20.06.2015 Kraków
kołsut

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies