Pracownia Analiz Stylometrycznych (PAS)

Kierownik: dr hab. Piotr Twardzisz

 

Współpracownicy:

 

Obszar badań:

 • pisemny angielski używany do celów specjalistycznych i zawodowych
 • gatunki/rodzaje języka angielskiego
 • style pisemnego angielskiego
 • akademicki (naukowy) angielski (np. humanistyka i nauki społeczne)
 • geograficzne odmiany angielskiego

 

Planowane badania:

 • szczegółowa analiza językowa tekstów specjalistycznych
 • badanie interfejsu leksykalno-gramatycznego
 • ustalenie kluczowych konstrukcji leksykalno-składniowych dla poszczególnych dziedzin
 • cechy dystynktywne gatunków tekstów
 • ilościowe i jakościowe analizy kluczowych konstrukcji 
 • modelowanie gramatyk dla poszczególnych dziedzin
 • praktyczne zastosowanie modeli teoretycznych (np. wspomaganie procesu pisania akademickiego)

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies