dr Julia Ostanina-Olszewska

Pokój 1.048
E-mail jostanina(at)uw.edu.pl
Dyżury

 

Stopnie naukowe:

 • magister lingwistyki stosowanej , Uniwersytet Warszawski, 2000
 • doktor nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 2006

Zainteresowania naukowe:

 • fonetyka
 • translatoryka
 • leksykografia
 • dydaktyka tłumaczenia pisemnego i ustnego
 • glottodydaktyka

Doświadczenie dydaktyczne:

 • ćwiczenia translacyjne (pisemne i ustne),
 • warsztaty językowe

Doświadczenie zawodowe:

 • koordynator 4R i 5R  luty 2006 – do obecnej chwili
 • przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej w ILS (2007)
 • opiekun I roku dla języka rosyjskiego - od 2008

Nagrody:

 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z okazji Święta Uniwersytetu – 2006r.
ostanina_1_slownik_biznesowy
ostanina_2_problems
ostanina_3_slownik_plus

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies