07/05/18

prof. dr hab. Anna Kukułka-Wojtasik

Stanowisko Profesor zwyczajny; Kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego
Zakład Zakład Kulturoznawstwa Stosowanego
Pokój 00.087
Telefon +48 22 5526070
E-mail a.kukulka(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorek 10 lipca, wtorek 28 sierpnia, środa 5 września, wtorek 25 września: 13:00-14:00

 

Stopnie naukowe

 • Magister filologii romańskiej, Uniwersytet Warszawski
 • Doktor nauk humanistycznych, Uniwersytet Warszawski, 1975
 • Docteur ès lettres, Université Paris Sorbonne – Paris IV, 1998 - nostryfikowany jako doktor habilitowany z dziedziny literaturoznawstwa  przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych, 1998
 • Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2002
 • Profesor Uniwersytetu Warszawskiego 2006
 • Tytuł naukowy profesora 2009
 • Tytuł naukowy profesora zwyczajnego 2012

Zainteresowania naukowe:

 • Literatura francuska: średniowiecze i renesans, XX w, a zwłaszcza: literatura dworna XII w oraz literatura XVi w - Montaigne,
 • Literatura komparatystyczna: translatio i recepcja literatury w tłumaczeniu; historia idei – metamorfozy a zarazem ciągłość mitów i wierzeń na przestrzeni wieków.

Problematyka badań:

 • Autobiografia - jednostka w literaturze i w społeczeństwie
 • Nauczanie a kreatywność
 • Semiotyka tekstu literackiego
 • Symbolika w literaturze
 • Translacja i recepcja tekstu literackiego
 • Tłumaczenie tekstu literackiego a interkulturowość i akulturyzacja: «inny» i jego obraz w literaturze w tłumaczeniu
 • Komparatystyka literacka

Doświadczenie zawodowe:

Staże naukowe w Université Paris Sorbonne – Paris III i Paris IV. Visiting professor (Erasmus) w Université de Picardie – Jules Verne, Amiens (2001-06). Czlonek Komisji Programowej Instytutu Programów Szkolnych, Komisji Wydawniczej Instytutu Programów Szkolnych, Komitetu Głównego Olimpiady Języka Francuskiego, Komisji do Spraw Nadawania Stopni Specjalizacji dla Nauczycieli Języka Francuskiego (1975-90); Kierownik Zakładu Literatur Romańskich (2000-06); Kierownik Katedry Filologii Romańskiej UMK (2001- 03); kierownik Zakładu Kulturoznawstwa Stosowanego ILS UW od 2007; Członek załozyciel Centre d’Etudes Mediévales w Université de Picardie – Jules Verne, Amiens, od 2010. Organizacja międzynarodowej konferencji „Réalité et imaginaire”, UMK 2002 ; Organizacja dwóch konferencji międzynarodowych «Translatio i literatura» UW 2009, i «Translatio i kultura», UW 2013. Odznaczona orderem kawalerskim Palmes Académiques (1984).

 

Udział w konferencjach:

 • « Le paysage dans la littérature médiévale », Congrès international, St Valery sur Somme, mars 1998
 • « XXXVth International Congress in Medieval Studies »,  Western Michigan University, Kalamazoo, Michigan, USA, 2000
 • « Récits de croisade, récits de pèlerinage, récits de voyage au Moyen Age et à l’époque moderne », Congrès international, Mont-Saint-Michel, 2000
 •  « Littérature de la misère, misère de la littérature », Colloque franco-polonais,  Łódź, 2000
 • L’Effet auteur’ au Moyen Age », Colloque international,  Amiens, avril 2001 ;
 • « Apocalypse et la fin des temps »,  Congrès international, Patmos (Grèce), mai 2001
 • « Folie au Moyen Age », Colloque international,  Nice, 2001
 •  „Z problemów prozy – Powieść inicjacyjna”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Ciechocinek, 2001
 • « L’idée de la nation du Moyen Age à nos jours », Colloque international,  Kraków, avril 2002
 • « Temps et espace dans la culture médiévale », Colloque international, Marrakech, mai 2002
 • « Discours de légitimation », Colloque international, Lisbonne, septembre 2002
 • « Réalité et imaginaire », Colloque international, Torun, octobre 2002
 • « La peur dans la réalité et dans la fiction au Moyen Age », Colloque international, Amiens, mars, 2003
 • « Love, marriage and trangressions »,  International Congress, Tucson (USA), mai 2003
 • « Le Rire dans la culture médiévale », Congrès international,  Funchal, juin 2003
 • « Clair/obscur dans la littérature française », Colloque international, Sosnowiec, septembre 2003 
 • « Héros épique et héros romanesque », Colloque international, Amiens, mars 2004
 •  « In aqua scribis », Colloque international, Gdańsk, 2004
 • « Z problemów prozy: powieść o artyście”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Toruń,  novembre 2004
 • « La prose du Moyen Age à l’époque moderne », Congrès international, Amiens, mars 2005
 • « Le théâtre médiéval et à l’époque de la Renaissance », Colloque international, Athènes, avril 2005
 • « Words of Love, Love of Words in the Middle Ages and the Renaissance », International Symposium, Tucson, mai 2005
 • « Chroniques royales, seigneuriales, urbaines », Colloque international, Amiens, mars 2006
 • „Piekno w literaturze i sztuce Sredniowiecza „Spotkania romanistów literatury dawnej, Torun, 2006
 • « Le Carnaval dans la littérature médiévale et contemporaine », Terceira, Açores, luty 2007
 • « Le pouvoir des femmes vu par les hommes », Congrès international, Pavia, czerwiec 2007
 • « Foi(s),Loi(s) et Société(s) », Colloque international : Université Paris IV Sorbonne, Ecole Biblique de Jérusalem, Jerozolima, wrzesien 2007
 • X spotkania Specjalistów dawnych Literatur Romańskich, « Motywy samotności i wspólnoty w dawnych literaturach romańskich (Średniowiecze – XVIII w.) », UW, grudzień 2007. Referat: „Mistyfikacja i samotność czyli poszukiwanie własnej tożsamości na podstawie 'Powieści o Cichym' ('Roman de Silence') Helisa de Cornouäille”
 • « La Culture sur les Rives de la Méditerranée », Colloque international, Kair, luty 2008. Referat: La place de la Méditerranée dans la cosmogonie médiévale d’après deux romans antiques du XIIe siècle: 'Roman de Thèbes' et 'Roman d’Alexandre' ” 
 • « Orient & Occident. East meets West in Instanbul ». Colloque international, Instambul, czerwiec 2008. Referat: „Un rêve d’unifier le monde: superposition du mythe byzantin au mythe arthurien dans 'Cligès' de Chrétien de Troyes”
 • XI Spotkania Specjalistów Dawnych Literatur Romańskich, « W sidłach namiętnosci » (Średniowiecze – XVIII w.), Gdańsk, wrzesień 2008. Referat: „Pułapki i zasadzki oraz ich rola w przygodzie rycerskiej. Na podstawie 'Rycerza z wózka' i 'Ereka i Enidy' Chrétiena de Troyes”
 • « Représentations de la mort et les cimetières au Moyen Age et à l’époque moderne », Praga, 15-16 grudnia 2008. Referat: „Les stéréotypes et la symbolique de la mort „meritée” dans le roman antique du XIIe siècle. D’après deux romans choisis: 'Eneas et Alexandre'”
 • « Nord et Sud dans l’art et la littérature ». Colloque international. Riga, Łotwa, czerwiec 2009. Referat: „Routes de Dieu et de l’amour. Orientation Nord-Sud des voyages littéraires au XIIe siècle. D’après les romans L’Escoufle de Jean Renart et Durmart le Gallois”
 • « Translatio i literatura ». Konferencja międzynarodowa, Warszawa, październik 2009. Organizacja konferencji oraz referat: „Un Montaigne en polonais. Le rôle du traducteur, Tadeusz Boy-Zeleński, dans la création de l’image de l’auteur traduit. Étude critique”
 • « Banquets et convivialité », Amiens, 3-5 marca 2010. Referat : „Banquets dans la société médiévale – pouvoir et largesse ou loisir et convivialité ? D’après la chanson de geste Aliscans et Guillaume de Dôle et Joufroi de Poitiers, romans du XIIIe siècle”
 • « La réception du Moyen Age dans les époques précédentes et aujourd’hui », Dalian, Chiny, 11-13 kwietnia 2010. Referat: „Le passé médiéval dans la littérature polonaise du XIXe siècle et à l’époque contemporaine”
 • « Mythes fondateurs de l’Europe », Florencja – 29-30 listopada 2010. Referat: „Le latin – langue universelle de l’Europe et l’humanisme médiéval. D’après le Jeu d’Adam  et le Geta  de Vital de Blois, pièces de théâtre du XIIe siècle”
 • «  Tolérance et intolérance », Amiens, 1-3 marca 2011. Referat: „Tolérance et amour ou une indulgence compromettante: le cas des femmes adultères justifiées (pardonnées ?) dans la littérature médiévale des XIIe- XIIIe siècles”© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies