Zakład Semiotyki

Kierownik:

prof. dr hab. Gennadiy Zeldovych [PL] [EN]

Członkowie:

dr hab. Małgorzata Guławska-Gawkowska [PL] [EN]
dr Anna Fornalczyk-Lipska [PL] [EN]
dr Christine Martinez [PL] [EN]
dr Józefina Inesa Piątkowska [PL] [EN]
dr Adam Wójcicki [PL] [EN]
mgr Jekaterina Blizniuk-Biskup [PL] [EN]

Doktoranci:

mgr Krzysztof Jeleń [PL] [EN]
mgr Agnieszka Przybyła-Wilkin
mgr Jewgienija Żejmo [PL] [EN]

Kierunki badań:

semantyka ogólna, aksjologiczne aspekty języka, językoznawstwo kognitywne, leksykologia i leksykografia, innowacje językowe i ich konsekwencje w praktyce tłumaczeniowej oraz leksykograficznej.

 

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies