Zakład Glottodydaktyki

Kierownik:

dr hab. Elżbieta Gajek [PL] [EN]

Członkowie:

dr hab. Michał B. Paradowski [PL] [EN]
dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska [PL] [EN]
dr Agnieszka Leńko-Szymańska [PL] [EN]
dr Katarzyna Malesa [PL] [EN]
dr Alisa Mitchel Masiejczyk [PL] [EN]
dr Małgorzata Szupica-Pyrzanowska [PL] [EN]
dr Andrzej Zombirt [PL] [EN]

Kierunki badań:

glottodydaktyka, edukacja interkulturowa i bilingwalna, testowanie i ewaluacja, wspomagane komputerowo nauczanie języków.

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Mirosław Kaźmierczak, Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 

Fot. Archiwum Biura Promocji UW

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies