prof. dr hab. Zygmunt Saloni

Stanowisko Profesor zwyczajny
Zakład Semiotyki
Pokój 1.049
E-mail saloni(at)uw.edu.pl
Dyżury wtorki 11:15-12:15

Stopnie naukowe

 • magister filologii polskiej, Uniwersytet Warszawski, 1960
 • magister matematyki, Uniwersytet Warszawski, 1971
 • doktor nauk humanistycznych, filologia polska, Uniwersytet Warszawski, 1968
 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, językoznawstwo, Uniwersytet Warszawski, 1976
 • profesor, 1988

Zainteresowania naukowe

 • gramatyka języka polskiego
 • leksykografia

Doświadczenie dydaktyczne

 • gramatyka języka polskiego
 • leksykografia
 • seminaria

Doświadczenie zawodowe

 • szkolnictwo podstawowe i średnie (1960–1968)
 • szkolnictwo wyższe (od 1968)

Doświadczenie zagraniczne

 • Linguistic Institute LSA – 1975
 • staż w USA (University of Pittsburgh) i Kanadzie (Université de Montréal) 1987-8 (Fundacja Kościuszkowska)
 • letnie szkoły slawistyki w Pradze – 1962, 1963, 1970
 • krótkie wizyty zagraniczne na konferencjach lub z odczytami (m.in. w Moskwie, Aix-en-Provence, Norwich, Berlinie, Pradze)

Przynależność do organizacji i stowarzyszeń„ naukowych

 • Polskie Towarzystwo Językoznawcze (od r. 1963, obecnie – członek honorowy)
 • Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego (od r. 1960, obecnie – członek honorowy)

Grant

 • Słownik gramatyczny języka polskiego – wersja online (20122014) – NCN
SGJP cover

© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies