dr Wojciech Figiel

Stanowisko asystent
Zakład Badań nad Przekładem Ustnym i Audiowizualnym
Pokój 1.048
E-mail w.figiel(at)uw.edu.pl

Wykształcenie:

 • Magister, Instytut Lingwistyki Stosowanej, 2009

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia:

 • Wrzesień 2016, szkolenie „Training for Trainters” dla nauczycieli przekładu ustnego. Organizator: Komisja Europejska.

Zainteresowania naukowe:

 • Translatoryka
 • Socjologia tłumaczenia
 • Audiodeskrypcja
 • Analiza dyskursu
 • Teoria stosunków pracy

Doświadczenie dydaktyczne:

 • 2012-2016 – współprowadzenie zajęć w Instytucie Socjologii UW ze studentami studiów I i II stopnia. Tematyka: analiza dyskursu w socjologii pracy
 • 2016 – Zajęcia dydaktyczne z tłumaczeń ustnych w Instytucie Lingwistyki Stosowanej

Doświadczenie zawodowe / organizacyjne:

 • Organizacja konferencji doktoranckiej „Technologie cyfrowe – innowacje społeczne” w ramach obchodów 200-lecia UW
 • Przewodniczący Wydziałowej Rady Doktorantów Wydziału Lingwistyki Stosowanej w latach 2013-2016
 • Przedstawiciel doktorantów w Komisji ds. Studiów Doktoranckich oraz Wydziałowym Zespole Zapewniania Jakości Kształcenia w kadencji 2012-2016

Projekty badawcze:

 • Audiodeskrypcja w edukacji - percepcja wśród nauczycieli szkół specjalnych. Badanie metodami jakościowymi - projekt współfinansowany ze środków Fundacji Universitatis Varsoviensis
 • „Warunki pracy tłumaczy z dysfunkcją wzroku”. Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu PRELUDIUM. Nr umowy: UMO-2013/09/N/HS2/0209. Data rozpoczęcia: 2014-03-05. Data zakończenia: 2017-03-04

Przynależność do organizacji / stowarzyszeń naukowych:

 • European Association for Studies in Screen Translation (ESIST)

Nagrody i wyróżnienia:

 • Stypendium Rektora dla najlepszych doktorantów w latach 2011-2016
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów z dotacji na zadania projakościowe w latach 2012-2016

 

 


© Instytut Lingwistyki Stosowanej UW | Kontakt | Webmaster | Ciasteczka / Cookies