Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Instytut Lingwistyki Stosowanej

Instytut Lingwistyki Stosowanej to najstarsza i jedna z najlepszych w Polsce jednostek naukowo-dydaktycznych zajmująca się badaniami w dziedzinie szeroko pojętego językoznawstwa stosowanego, w tym badaniami nad przekładem oraz przyswajaniem i nauczaniem języków obcych. W kręgu naszych zainteresowań znajdują się także badania językoznawcze i literaturoznawcze. O wysokiej randze Instytutu świadczy udział pracowników w życiu naukowym w Polsce i za granicą, a także publikacje o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Należymy do takich prestiżowych światowych konsorcjów zrzeszających najlepsze jednostki akademickie zajmujące się przekładem jak: EMCI, EMT i CIUTI.
Na studiach I i II stopnia kształcimy tłumaczy, mediatorów międzykulturowych oraz nauczycieli języków obcych, a nasi absolwenci są od lat cenionymi pracownikami instytucji unijnych oraz innych jednostek europejskich i krajowych, a także nauczycielami języków obcych w kraju i za granicą.
logo emt logo emci logo ciuti

Co nowego?

Zaproszenie do publikacji w Lingua Legis 26/2018

Zapraszamy do opublikowania w wydawanym przez nasz Instytut (online i w wersji papierowej) czasopiśmie “Lingua Legis” artykułu, recenzji lub sprawozdania z zakresu przekładu prawnego i specjalistycznego oraz komunikacji prawnej. Obecnie przygotowujemy…

Konkurs na stanowisko DOKTORANTA-STYPENDYSTY w projekcie badawczym NCN

Nazwa jednostki realizującej projekt: Instytut Lingwistyki Stosowanej, Wydział Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego Nazwa stanowiska: Doktorant-stypendysta Liczba miejsc: 1 Nazwa projektu: „Wpływ interakcji rówieśniczych na przyswajanie języków obcych (w pryzmacie sieci…
Skip to content