Head:

Members:

 • dr hab. Agnieszka Szarkowska
 • dr Agnieszka Biernacka
 • dr Wojciech Figiel
 • dr Aleksandra Kalata-Zawłocka
 • dr Tomasz Korybski
 • dr Katarzyna Stachowiak-Szymczak
 • dr Róża Zielnik-Kołodzińska
 • mgr Marta S. Pérez Diaz

PhD Students:

 • mgr Barbara Dumara
 • mgr Łukasz Dutka
 • mgr Natalia Kiser
 • mgr Dorota Kulawik
 • mgr Piotr Wronka

Fields of academic research:

community interpreting