Instytut Lingwistyki Stosowanej UW

Pracownicy ILS:

Pracownicy etatowi:

Doktoranci: 

Wykładowcy współpracujący z Instytutem:

Wykładowcy współpracujący z ILS mogą wyznaczyć stałe godziny dyżurów lub spotykać się na konsultacje ze studentami po uzgodnieniu terminu przez e-mail. Jeśli nie zaznaczono inaczej, dyżury wykładowców współpracujących z ILS odbywają się w pokoju 1.048.

 • mgr Lidia Bogucka: bogucka.lidka(at)gmail.com
 • dr Grzegorz Buczyński: gbuczynski(at)uw.edu.pl
 • mgr Rafał Bukowicz: bukowicz(at)gmail.com
 • dr Krystyna Chomicz-Jung: k.chomicz-jung(at)uw.edu.pl
 • dr Zuzanna Dzięgielewska-Pecyńska: z.dziegielewska(at)uw.edu.pl
 • mgr Victoria E. Veiguela Pellitero: bocanoite(at)gmail.com
 • mgr Agnieszka Gadzała a.gadzala(at)wp.pl
 • dr hab. Ewa Gruszczyńska: e.gruszczynska(at)uw.edu.pl
 • mgr Agnieszka Hojda: a.hojda(at)uw.edu.pl
 • mgr Małgorzata Horban: m.horban(at)uw.edu.pl
 • prof. Romuald Huszcza: rhuszczajp(at)yahoo.co.jp
 • mgr Andreas Jönsson: a.jonsson(at)uw.edu.pl
 • dr hab. Anna Just: a.just(at)uw.edu.pl
 • mgr Justyna Kreńska: jkrenska(at)gmail.com
 • dr Dariusz Koźbiał: d.kozbial(at)uw.edu.pl
 • dr Joanna Lewińska: j.lewinska(at)uw.edu.pl; dyżur:  piątki 9.30-10.30, po wcześniejszym umówieniu mailowym
 • mgr Barbara Maliszewska: b.maliszewska(at)op.pl
 • dr Piotr Michałowski: p.j.michalowski(at)uw.edu.pl
 • dr Mirosław Moczulski: m.moczulski(at)uw.edu.pl
 • mgr Joanna Osesik: joannaosesik(at)gmail.com
 • dr Julia Ostanina-Olszewska: jostanina(at)uw.edu.pl
 • dr Robert Parowenko: rparowenko(at)uw.edu.pl
 • mgr Danuta Przepiórkowska: d.przepiorkowska(at)uw.edu.pl
 • mgr Dominika Pyzowska: d.pyzowska(at)definition.waw.pl
 • mgr Joanna Ruszel: jruszel(at)yahoo.com
 • mgr Joanna Starzak-Leszczenko: leszczenko(at)gmail.com
 • mgr Monika Szczygielska: m.szczygielsk6(at)uw.edu.pl
 • mgr Aleksander Szojda-Pallado: poczta(at)tlumaczkonferencyjny.eu
 • mgr Justyna Ulaczyk: justyna.ulaczyk(at)gmail.com
 • dr hab. Bartosz Wojciechowski: poczta(at)bartekwojciechowski.com
 • mgr Katarzyna Wojtak: ka.wojtak(at)uw.edu.pl
 • mgr Piotr Wronka
 • dr Andrzej Zombirt: a.zombirt(at)uw.edu.pl
 • mgr Anna Żalikowska: anna.zalikowska(at)gmail.com
Skip to content